FAQ

+ ฉันจะเป็นผู้ขายในแคสปี้ได้อย่างไร?
คุณสามารถสมัครเป็นผู้ขายในแพลทฟอร์มแคสปี้ได้ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ     1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแคสปี้      2.ลงทะเบียนผู้ใช้งาน      3.สร้างร้านค้าผ่านแอปพลิ...
วันอาทิตย์, 24 มกราคม, 2021 at 4:00 PM
+ ฉันขายสินค้าชนิดใดในแคสปี้ได้บ้าง?
แคสปี้เป็นแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ ในปัจจุบันคุณสามารถลงขายสินค้าเกษตรได้ 12 หมวดหมู่ได้แก่ 1. ผักสด 2. ผลไม้สด 3. ผักและผลไม้แปรรูป 4. ผลิต...
วันศุกร์, 16 เมษายน, 2021 at 7:28 PM
+ ค่าธรรมเนียมการขาย (Commission Fee) คืออะไร ?
-แคสปี้มีค่าบริการแพลตฟอร์ม ที่ 15% จากเฉพาะมูลค่าสินค้าที่ขายได้แล้วเท่านั้น ขายได้แล้วจึงหัก % จากยอดที่ขายได้ ตัวอย่าง การหักค่าบริการแพลตฟอร์ม ราคาสิน...
วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน, 2021 at 2:59 PM
+ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินออกจากระบบ คืออะไร?
-ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน ซึ่งเป็นระบบการเงินของบริษัทเอกชนที่เรียกเก็บจากผู้ขาย โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 20 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมการถอนสำหรับยอด ...
วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน, 2021 at 3:07 PM
+ เมื่อจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ฉันจะได้รับค่าสินค้าเมื่อไร? อย่างไร? (ผู้ขาย)
        ผู้ขายทุกคนจะมีบัญชีผู้ขายแคสปี้และต้องทำรายการซื้อ-ขายสินค้าผ่านบัญชีผู้ขายแคสปี้เท่านั้น เมื่อสินค้าของคุณส่งถึงผู้ซื้อและได้รับการยืนยันแล้ว เงิน...
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 at 2:34 AM
+ฉันสามารถเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้และเปลี่ยนชื่อของร้านค้าได้อย่างไร (ผู้ขาย)
คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ได้ แต่จะสามารถเปลี่ยนชื่อร้านของคุณได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนชื่อร้านต้องเว้นระยะเวลา 30 วันจากการเปลี่ยนครั้งล่าสุ...
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 at 3:00 AM
+ผู้ขายสินค้าในแคสปี้แบ่งเป็นกี่ประเภท? อะไรบ้าง?
“ประเภทผู้ขาย” ในแคสปี้มี 8 ประเภทได้แก่ 1. เกษตรกร หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก 2. ผู้ขายในตลาด หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพค้าขายโดยมีหน้าร้านเป็นหลัก...
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 at 3:02 AM
+ วิธีการตรวจสอบออเดอร์
วันพุธ, 30 มิถุนายน, 2021 at 11:26 AM
+ วิธีตรวจสอบยอดเงิน
วันพุธ, 30 มิถุนายน, 2021 at 11:27 AM