เมื่อคุณกด “ยืนยันและให้คะแนน” เพื่อยืนยันการโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย ระบบจะแสดงหน้า “ให้คะแนน”

  • โปรดให้คะแนน และเลือกแสดงความคิดเห็นด้วยคำอธิบายที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ
  • คุณสามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องรับความคิดเห็น ช่วยเราตอบแบบสอบถามเพียง 1 ข้อ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันแคสปี้ต่อไป
  • คุณสามารถเลือกแชร์รีวิวของคุณหรือไม่ก็ได้ เมื่อคุณให้คะแนนสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงหน้า “ให้คะแนนสำเร็จแล้ว” คุณสามารถเลือก “ตรวจสอบความเห็นของฉัน” อีกครั้งหรือ “ไปหน้าหลักเพื่อช้อปต่อ” ได้ที่แถบคำสั่งด้านล่าง