เพิ่มสินค้าลงรถเข็น

 • ถ้าคุณต้องการเลือกซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ หรือ ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อทันที คุณสามารถเพิ่มสินค้าลงรถเข็นได้โดยให้คุณกดที่ภาพสินค้า ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้ารายการนั้น แล้วกด “เพิ่มลงรถเข็น” ที่แถบคำสั่งด้านล่าง ระบบจะบันทึกและแสดงสินค้านั้นในหน้า “รถเข็น”
 • คุณสามารถกลับมาที่หน้ารถเข็นได้โดยกดที่ไอคอนรถเข็นที่แถบด้านบน ระบบจะแสดงหน้า “รถเข็น” พร้อมสินค้าที่คุณเพิ่มลงรถเข็นไว้ทั้งหมดวิธีซื้อ: กดที่ปุ่มซื้อเลย 

        ถ้าคุณพบสินค้าที่ค้นหาและต้องการสั่งซื้อทันที ให้คุณกดที่ภาพสินค้า ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า          รายการนั้นให้คุณกด “ซื้อเลย” ระบบจะแสดงสินค้านั้นในหน้ารถเข็น

 1. ให้คุณพิมพ์จำนวนสินค้าที่ต้องการ จากนั้นให้กดแถบ “สั่งซื้อสินค้า” ระบบจะแสดงหน้า “การสั่งซื้อ”
 2. ถ้าหากคุณยังไม่เคยกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ให้กด “เพิ่มที่อยู่ใหม่” แล้วกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุให้ถูกต้องครบถ้วน เสร็จแล้วให้กด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกที่อยู่จัดส่งของคุณ
 3. กรณีที่คุณเคยกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้ด้วยการกดปุ่ม “เลือก” จากนั้นให้กดปุ่มวงกลมหน้าที่อยู่จัดส่งที่คุณต้องการ ระบบจะแสดงที่อยู่จัดส่งตามที่คุณเลือกล่าสุด
 4. ถ้าหากข้อมูลที่อยู่ของคุณถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ไปที่ “ตัวเลือกการจัดส่ง” จากนั้นกดปุ่ม “เลือก”
 5. แล้วกดปุ่มวงกลมหน้าตัวเลือกการจัดส่งที่คุณต้องการ ระบบจะแสดงตัวเลือกการจัดส่ง พร้อมระบุค่าจัดส่งในแต่ละตัวเลือก
 6. เมื่อคุณตรวจสอบยอดรวมแล้ว ให้กด “ชำระเงิน” เพื่อไปที่หน้า “เลือกช่องทางการชำระเงิน”วิธีซื้อ: ซื้อจากหน้ารถเข็น 

 1. ถ้าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการใดให้ระบุจำนวนที่ต้องการ แล้วกดปุ่มวงกลมหน้ารายการสินค้านั้น ๆ เพื่อให้ระบบตรวจสอบ “การจัดส่งที่รองรับ” หรือ “การจัดส่งที่ไม่รองรับ”
 2. เมื่อพบสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับการจัดส่ง ระบบจะแสดงการแจ้งเตือน “การจัดส่งไม่รองรับ” ให้คุณกด “ตกลง” แล้วเลือกการจัดส่งที่เหมาะสมกับสินค้ารายการนั้นใหม่ จากนั้นให้กด “สั่งซื้อสินค้า”
 3. ถ้าหากคุณยังไม่เคยกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ให้กด “เพิ่มที่อยู่ใหม่” แล้วกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุให้ถูกต้องครบถ้วน เสร็จแล้วให้กด “ยืนยัน” เพื่อบันทึกที่อยู่จัดส่งของคุณ
 4. กรณีที่คุณเคยกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้ด้วยการกดปุ่ม “เลือก” จากนั้นให้กดปุ่มวงกลมหน้าที่อยู่จัดส่งที่คุณต้องการ ระบบจะแสดงที่อยู่จัดส่งตามที่คุณเลือกล่าสุด
 5. ถ้าหากข้อมูลที่อยู่ของคุณถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ไปที่ “ตัวเลือกการจัดส่ง” จากนั้นกดปุ่ม “เลือก”
 6. แล้วกดปุ่มวงกลมหน้าตัวเลือกการจัดส่งที่คุณต้องการ ระบบจะแสดงตัวเลือกการจัดส่ง พร้อมระบุค่าจัดส่งในแต่ละตัวเลือก
 7. เมื่อคุณตรวจสอบยอดรวมแล้ว ให้กด “ชำระเงิน” เพื่อไปที่หน้า “เลือกช่องทางการชำระเงิน”