เมื่ออยู่ในหน้า “รถเข็น” ถ้าคุณต้องการเลือกลบสินค้าบางรายการออกจากรถเข็นโดยไม่ต้องการบันทึกข้อมูลสินค้านั้นไว้อีก

  1. ให้กดที่ปุ่มวงกลมหน้ารายการสินค้านั้น แล้วกด “ลบ”
  2. ระบบจะแจ้งเตือน “ลบสินค้า” ให้คุณกด “ยืนยัน”