1. มาที่หน้า “ตั้งค่าบัญชี” คุณสามารถตั้งค่าระบบการชำระเงินได้โดยไปที่แถบ “ระบบการชำระเงิน”
  2. ระบบจะแสดงหน้า “ระบบการชำระเงิน” ให้กด “เพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิต” จากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุให้ถูกต้องครบถ้วน
  3. จากนั้นให้คุณสไลด์ปุ่ม “ฉันยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง”
  4. เสร็จแล้วให้กดแถบ “ยืนยัน”