ผู้ขายสามารถทำการถอนเงินด้วยตัวเองได้ ตามขั้นตอนดังนี้


1. ไปที่  "ร้านของฉัน"

2. คลิกเลือก "Seller Balance"

3. ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการถอน 

4. กด ยืนยัน การถอน


ดยเงื่อนไขในการถอนเงินจากแอปพลิเคชั่น

1. ท่านสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

2. มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน 20 บาท / รายการ

3. ท่านจะได้รับการอนุมัติถอนเงินทุกวันศุกร์ กรุณาทำรายการก่อนวันศุกร์ของทุกสัปดาห์