-ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน ซึ่งเป็นระบบการเงินของบริษัทเอกชนที่เรียกเก็บจากผู้ขาย โดยจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 20 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมการถอนสำหรับยอด 50,000 บาทขึ้นไป