คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ได้ แต่จะสามารถเปลี่ยนชื่อร้านของคุณได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนชื่อร้านต้องเว้นระยะเวลา 30 วันจากการเปลี่ยนครั้งล่าสุดจึงสามารถเปลี่ยนได้อีก โดย

1. เข้าไปที่หน้า “บัญชี” แล้วกดปุ่ม “ร้านค้าของฉัน” เพิ่มรูป

2. เลือก “ตั้งค่าบัญชี” เพิ่มรูป

3. เข้าไปหน้า “บัญชีผู้ขาย” เพิ่มรูป

4. กดที่ชื่อร้านของคุณ จากนั้นแก้ไขชื่อร้านค้า เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด “ตกลง”