เมื่อผู้ขายทำการยกเลิก, แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า (อาจเป็นกรณีลงรูปสินค้าผิด, พิมพ์ผิด ฯลฯ) ระบบจะทำการอัปเดตสินค้าให้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณอัปเดตสินค้าแล้วยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กรุณารอประมาณ 2-3 นาที ระบบจะอัปเดตสินค้าให้โดยอัตโนมัติ