หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าให้ไปยังหน้า “ตัวจัดการร้านค้า” > “สินค้าของฉัน” และเลือกสินค้าที่คุณต้องการจะแก้ไข