คุณไม่สามารถเปิดใช้งานหมวดหมู่สินค้าพร้อมกันหลายหมวดหมู่ได้ เพราะระบบของแคสปี้รองรับการแสดงหมวดหมู่สินค้าได้เพียง 1 หมวดหมู่ต่อ 1 สินค้า