ผู้ขายทุกคนจะมีบัญชีผู้ขายแคสปี้และต้องทำรายการซื้อ-ขายสินค้าผ่านบัญชีผู้ขายแคสปี้เท่านั้น เมื่อสินค้าของคุณส่งถึงผู้ซื้อและได้รับการยืนยันแล้ว เงินค่าสินค้าจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้ขายของคุณภายใน 24 ชั่วโมง (กรณีที่สินค้าส่งถึงผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อไม่ได้ยืนยันการรับสินค้า ระบบจะทำการยืนยันอัตโนมัติภายในเวลา 3 วัน) โดยระบบจะแจ้งเตือนเงินเข้าจากสินค้าทุกรายการ คุณสามารถถอนเงินออกจากบัญชีผู้ขายในแคสปี้ได้ตลอดเวลา การถอนเงินจำนวนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปไม่มีค่าดำเนินการ กรณีถอนเงินต่ำกว่า 50,000 บาท มีค่าดำเนินการ 20 บาท/ครั้ง