คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยไปที่ “บัญชี” > “ตั้งค่าบัญชี” > “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” > “เปลี่ยนรหัสผ่าน” เพิ่มรูปภาพ

  • การเปลี่ยนรหัสผ่านจำเป็นต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว และมากสุดไม่เกิน 16 ตัว โดยที่ตัวอักษรในรหัสผ่านนั้น ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว และมีตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว ตัวอย่างเช่น Kaspy1234

ข้อกำหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านด้านบน ใช้กับผู้ใช้ที่ตั้งรหัสผ่านใหม่ เช่น ผู้ใช้รายใหม่ที่ต้องการสมัครสมาชิกและผู้ใช้รายเดิมที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่