หากเป็นสินค้าในหมวดหมู่ที่จำหน่ายหมดแล้ว(ผักผลไม้ตามฤดูกาล) สินค้าที่ห้ามจำหน่าย หรือสินค้าที่ถูกลบทิ้ง จะไม่แสดงในระบบ ก่อนลงสินค้าผู้ขายควรตรวจสอบว่าสินค้าของคุณตรงตามหมวดหมู่เป็นสินค้าที่แสดงอยู่ในระบบและสามารถจำหน่ายได้