การเพิ่มรายละเอียดของสินค้าจะช่วยให้ผู้ซื้อค้นหาสินค้าของเราได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณควรระบุรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุม ตัวอย่างเช่น หมวดหมู่สินค้า คือ ผักสด,แปรรูป รายละเอียดสินค้า คือ สายพันธุ์, มาตรฐานการรับรอง, วิธีการเก็บรักษา, วันหมดอายุ ฯลฯ