คุณสามารถทำการเพิ่มสินค้าของคุณได้ โดยเข้าไปที่ บัญชี > ร้านค้า > เพิ่มสินค้า ระบบจะแสดงหน้า เพิ่มสินค้าใหม่ ให้พิมพ์ชื่อและบรรยาย