-แคสปี้มีค่าบริการแพลตฟอร์ม ที่ 15% จากเฉพาะมูลค่าสินค้าที่ขายได้แล้วเท่านั้น ขายได้แล้วจึงหัก % จากยอดที่ขายได้

ตัวอย่าง การหักค่าบริการแพลตฟอร์ม

ราคาสินค้า 100 บาท หักค่าบริการแพลตฟอร์ม 15% ราคาสุทธิที่ร้านค้าจะได้รับ คือ 85 บาท

โดยราคาสุทธิหลังหักค่าบริการแพลตฟอร์ม15% แล้วสามารถเช็คได้ที่ หัวข้อ ยอดเงินที่คุณจะได้รับ