หากคุณไม่ได้รับรหัส OTP ทาง SMS อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้

    1. หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้งานไม่ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนกับแคสปี้

    2. โทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าปิดกั้น SMS หรือมีการตั้งค่าปิดกั้นจากผู้ให้บริการเครือข่าย

    3. โทรศัพท์ของคุณปิดการแจ้งเตือน

    4. เกิดปัญหาที่ระบบการส่ง SMS ของผู้ให้บริการเครือข่าย, SMS Vendor เป็นต้น

    5. กรณีที่มีการลงทะเบียนไว้นานแล้ว รูปแบบของเบอร์โทรศัพท์อาจไม่รองรับการอัพเดท เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน เป็นต้น


หมายเหตุ* ถ้าหากคุณไม่ได้รับรหัส OTP ผ่าน SMS กรุณาติดต่อศูนย์ช่วยเหลือแคสปี้ ผ่านช่องทางแชทของเรา หรือโทร. 02-027-7844