1.หากคุณไม่สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ผ่าน “หมายเลขโทรศัพท์” ได้ อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

    -หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เช่นใส่เลขเกิน 10 หลัก

    -หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเคยมีการสมัครบัญชีผู้ใช้แคสปี้มาก่อน (recycle number)

    -หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเป็นหมายเลขโทรศัพท์จากต่างประเทศ ซึ่งระบบไม่รองรับการใช้งาน


2. หากคุณไม่สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ผ่าน “บัญชี Google” ได้ อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

    -บัญชี Google ของคุณเคยมีการลงทะเบียนผู้ใช้กับแคสปี้แล้ว

    -บัญชี Google ของคุณไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบตัวสะกดและการใช้เครื่องหมายอีกครั้งหนึ่ง


3. หากคุณไม่สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ผ่าน “บัญชี Facebook หรือ Apple ID" ได้ อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

    -บัญชี Facebook หรือ Apple ID ของคุณเคยมีการลงทะเบียนผู้ใช้กับแคสปี้แล้ว