คุณสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานแคสปี้ได้ 4 ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

    1.ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

    2.ลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ Google

    3.ลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ Facebook

    4.ลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ Apple ID

เมื่อคุณลงทะเบียนผ่านช่องทางใด ให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางนั้นเท่านั้น หากคุณเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางอื่น ระบบจะไม่สามารถเรียกข้อมูลผู้ใช้นั้นได้ คุณต้องสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่