หากคุณใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ (Android)

    1.ค้นหาไอคอน “Play Store”

    2.พิมพ์คำว่า “Kaspy” ในช่องค้นหาบน Play Store

    3.กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชันแคสปี้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

หากคุณใช้โทรศํพท์มือถือระบบไอโอเอส (IOS)

    1.ค้นหาไอคอน “App Store”

    2.พิมพ์คำว่า “Kaspy” ในช่องค้นหาบน “App Store”

    3.กดปุ่ม “รับ” เพื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชันแคสปี้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ